logo artigo9tech

Logos Artigo9tech

Preséntase a avaliación das propostas recibidas e a resolución provisoria do Comité de Avaliación da 2ª Convocatoria de Proxectos de Investigación do "Programa de Impulso á Investigación Universitaria en Tecnoloxías para o Ben Común".

O comité reunido o 19/02/2024 estivo formado por: Sergio Fern...

Cartel Jornada TpBC

En los últimos meses habíamos compartido novedades e información acerca del proyecto que Enxeñería Sen Fronteiras y Artigo9Tech están desempeñando en el marco de la convocatoria "Acciones de Educación para el Desarrollo 2021" de la Xunta de Galicia. El proyecto, "Tecnología al servicio del ...

Arte urbano Monelos Monriver

Artigo9Tech ha desarrollado una relación especial con los otros proyectos de investigación que se desempeñan dentro de nuestro "espacio" en el CartoLAB, el laboratorio de cartografía de la ETSICCP de Coruña. Esto es particularmente cierto en el caso de MonRiver - Monelos River Revival, un proye...

Web do proxecto KAYA CLÍNICA.

KAYA CLÍNICA, expresión en lingua changana que se traduce como a clínica das casas, é un prácticum universitario deseñado como acción de aprendizaxe-servizo que forma e entrena a súa comunidade académica en técnicas de intervención no medio urbano máis precario.