Correo electrónico

cartolab@udc.es

Director Cartolab:
alberto.varela@udc.es

Teléfono

(+34) 981167000 ext. 5493

Director Cartolab:

(+34) 981167000 ext. 1488

Dirección postal

CartoLab
Escola de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos - UDC
Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña (España)

Localización

En internet