Javascript is required

financiamento

Este proxecto conta coa subvención da Fundación Alcoa.

Misión

abordar as necesidades locais de xeito sostible

estratexia

apoiar programas que xeran valor sostible para as comunidades onde Alcoa opera. Duas áreas principais:

  • Prevención do Cambio Climático
  • Restauración e preservación da biodiversidade
Fundación Alcoa
Escola de Camiños, Canais e Portos da UDC

Copyright © 2023 MonRiveR-CartoLab

Descriptor Monriver