Javascript is required

metodoloxía

Este proxecto consta de duas partes principais:

  • Un traballo de investigación
  • Un proceso divulgativo e participativo

Público obxectivo

  • Comunidade científica: desenvolver unha liña de acción sobre o río Monelos
  • Público en xeral ("grupo de ciudadáns e grupos de interese"): fomentar o crecemento da conciencia comunitaria sobre o río Monelos para acadar o compromiso da comunidade

Análises específicas

Para acadar este obxectivo xeral, márcanse tres análises específicas:

Caracterización integral do río

Situación actual e estado de referencia.

  • Coñecemento da historia do río Monelos e do contexto social no que se ten desenvolvida a súa transformación.
  • Definición da traza atual do río Monelos e dos seus afluentes

Modelización do río

Simulación numérica do leito do río para diferentes escenarios.

Propostas de actuación

Formulación de diferentes alternativas de actuación para a mellora da conca fluvial do río Monelos, dende un punto de vista global e tendo en conta todos os factores identificados na investigación.

Copyright © 2023 MonRiveR-CartoLab

Descriptor Monriver