Los próximos días 21, 22 y 23 de Noviembre, Cartolab en colaboración con ESF, como actividad dentro del "Proxecto de difusión da Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano na comunidade educativa e profesional de base tecnolóxica e na sociedade galega en xeral 2015-2016", financiada por la Xunt...