En Maputo máis dun 80% da poboación vive en condicións de precariedad urbana, asociada á deficiencia ou ausencia de servizos urbanos básicos e condicións de habitabilidade por debaixo dos estándares.

A cuestión agudízase, en parte, porque a produción do hábitat depende fortemente das posibilidades individuais, ca ausencia da asistencia profesional e a insuficiencia dos esforzos de operadores externos.

Consulta de estratexias

Recoñecida a capacidade da poboación para xestionar o seu propio hábitat, KAYA CLÍNICA apoia ás persoas para mellorar a condición do medio no que viven con técnicas e procesos accesibles, de acordo cunha estratexia Bottom-Up que está asegurada por unha asistencia directa a quen a necesita.

KAYA CLÍNICA pon a disposición, nun consultorio ubicado no corazón do barrio, todo o seu potencial técnico e científico para resolver os obxectivos identificados, analizando a realidade local e introducindo propostas para o futuro.

Como actúa KAYA CLÍNICA

Asiste, analiza, investiga e actúa sobre os procesos, os sistemas e os elementos habitacionais.

Procesos:Sistemas:Arquitectura:

Enxeñaría:

Xeografía:

Medicina:

Dereito: