Publicacións

resultados pdf image

KAYA CLÍNICA. Unha experiencia Universitaria de aprendizaxe-servicio para o abordaxe alternativo do dereito ó teito.

Equipo Kaya Clínica. 2018.

(Próxima presentación).


El derecho a un hábitat humano sostenible: KAYA CLÍNICA y EMPTY CORUÑA

ETSE Camiños, UDC. 23/02/2018.

Plácido Lizancos, cidadán arquitecto con Alberto Varela-García, Vanessa Míguez Martín, Santiago López Piñeiro e Francisco Raigón.

Arquitectura, Socioloxía –Oficina Cooperación e Voluntariado-, Enxeñaría da Edificación e Enxeñaría de Camiños.


KAYA CLÍNICA: Unha experiencia interuniversitaria de aprendizaxe servizo sobre o hábitat urbano autoxestionado.

Plácido Lizancos, Vanessa Míguez Martín, Santiago López Piñeiro, Francisco-Alberto Varela-García.

(Arquitectura, Socioloxía –Oficina Cooperación e Voluntariado-, Enxeñaría da Edificación e Enxeñaría de Camiños).

II Xornadas de Innovación Docente da UDC, Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña. 27/10/2017.


KAYA CLÍNICA. Um sistema de serviço e formação dirigido a habitabilidade básica.