Javascript is required

descrición

Monelos River Revival é un proxecto que se desenvolve desde cartoLAB (Laboratorio de Enxeñería Cartográfica) dentro da ETS de Enxeñería de Camiños Canles e Portos da Universidade da Coruña e ten como protagonista ao Río Monelos da cidade A Coruña.

A pesar de ser durante séculos fonte de vida para a cidade da Coruña, actualmente o Río Monelos, atópase soterrado no seu maior parte.

Co cambio de paradigma, preténdese descubrir e revivir e para iso preténdese contar coa cidadanía.

Preténdese coñecer o Río, as súas orixes, historia, transformacións e estado actual, para poder reflexionar e deseñar unha proposta de restauración dos tramos máis significativos, dentro do contexto de fomento da infraestrutura verde que se promove desde as institucións europeas, identificando e poñendo en valor os servizos ecosistémicos que proporciona o río.

antecedentes

No ano 2015 CartloLAB ten a oportunidade de colaborar na realización da película documental, Esquece Monelos da directora Ángeles Huerta. Desta colaboración obtense o Traballo fin de Máster de Investigación, que se denomina, Análise territorial das transformacións urbanas do Río Monelos.

Os primeiros resultados xeranos o desexo e a necesidade de avanzar neste traballo. Este ano, 2019, surxe o Proxecto Monelos River Revival, que nos vai permitir desenvolver tarefas que farán cumplir, en boa parte, a nosa ambición por facer realidade un soño: Devolver á cidade da Coruña e á cidadanía o Río do que moitos teñen morriña.

financiamento

Este proxecto conta coa subvención da Fundación Alcoa.

Misión

abordar as necesidades locais de xeito sostible

estratexia

apoiar programas que xeran valor sostible para as comunidades onde Alcoa opera. Duas áreas principais:

  • Prevención do Cambio Climático
  • Restauración e preservación da biodiversidade

obxectivos

Este traballo de investigación ten como finalidade, e principal obxectivo, definir as metodoloxías necesarias para expor unha recuperación integral da conca fluvial do río Monelos. Desde o primeiro momento tense presente que unha re-naturalización completa será practicamente imposible, pero preténdense identificar tramos concretos onde expor actuacións de restauración eficientes, no marco da normativa vixente urbanística, ambiental e hídrica.

Un aspecto importante do traballo será recuperar o interese social do río Monelos por parte da cidadanía de diferentes axentes da cidade. Para iso, prevese desenvolver actividades participativas para a recompilación de historias e datos de interese xeolocalizados sobre a contorna da conca mediante o servizo web EMAPIC para xeorreferenciar información mediante procesos participativos.

O uso de enquisas xeolocalizadas mediante a ferramenta EMAPIC, permitirá obter información para axudar á formulación de solucións no río que sexan factibles e aceptadas pola cidadanía. Dentro destas actividades complementarias, tamén se prevé a organización de eventos de divulgación cuxa meta sexa interactuar con outros axentes, cidadáns en xeral e expertos en diferentes campos.

metodoloxía

Este proxecto consta de duas partes principais:

  • Un traballo de investigación
  • Un proceso divulgativo e participativo

Público obxectivo

  • Comunidade científica: desenvolver unha liña de acción sobre o río Monelos
  • Público en xeral ("grupo de ciudadáns e grupos de interese"): fomentar o crecemento da conciencia comunitaria sobre o río Monelos para acadar o compromiso da comunidade

Análises específicas

Para acadar este obxectivo xeral, márcanse tres análises específicas:

Caracterización integral do río

Situación actual e estado de referencia.

  • Coñecemento da historia do río Monelos e do contexto social no que se ten desenvolvida a súa transformación.
  • Definición da traza atual do río Monelos e dos seus afluentes

Modelización do río

Simulación numérica do leito do río para diferentes escenarios.

Propostas de actuación

Formulación de diferentes alternativas de actuación para a mellora da conca fluvial do río Monelos, dende un punto de vista global e tendo en conta todos os factores identificados na investigación.

equipo

Alberto Varela

Dr. Alberto Varela García

Director de Monelos River Revival

Profesor de Enxeñaría Cartográfica, geodésica e fotogramétrica da UDC. Grupo de Visualización Avanzada e Cartografía. Doutor Enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos. Director do Laboratorio de Enxeñaría Cartográfica (cartoLab).

Amal Nnechachi

Amal Nnechachi Bounous

Técnica de Investigación de Monelos River Revival

Enxeñeira de Camiños, Canles e Portos. Laboratorio de Enxeñaría Cartográfica (cartoLab).

Daniel Veira

Daniel Veira Ferrín

Xestor documental e de comunicación

Xornalista. Laboratorio de Enxeñaría Cartográfica (cartoLab).

Adrian Eiris

Adrián Eirís Torres

Deseñador web

Laboratorio de Enxeñaría Cartográfica (cartoLab).

Fundación Alcoa
Escola de Camiños, Canais e Portos da UDC

Copyright © 2023 MonRiveR-CartoLab

Descriptor Monriver